Asocijacija izvođača i svirača, Jošanička bb (14), 71320 Vogošća, BiH, T: +387 33 425 400, +387 33 425 401, E: ais@aisbih.org

Izvođači, želite li da AIS štiti Vaša izvođačka prava?

Zakon o autorskom i srodnom pravu Bosne i Hercegovine i Zakon o kolektivnom ostvarivanju Bosne i Hercegovine nalaže da se svako javno saopštavanje muzičkih djela zakonski reguliše i zaštiti. Zakon je predvidio legalno korištenje muzičkih djela putem kolektivne organizacije koja naplaćuje naknade za prava izvođača muzičkih djela od korisnika Organizacija koja u Bosni i Hercegovini štiti prava izvođača muzičkih djela je Asocijacija izvođača i svirača – AIS. Ukoliko želite da AIS štiti i Vaša izvođačka prava, kontaktirajte AIS kako biste regulisali Vaše članstvo.

Kako postati član AIS-a?

Poštovani izvođači, članstvo naše kolektivne organizacije je besplatno i jednostavno. Potrebno je da popunite ugovor i pristupnicu AIS-a koje možete pronaći na našoj web stranici ili kontaktirajte Stručnu službu AIS-a za dodatne informacije na tel. 033 425 400 ili email: ais@aisbih.org

Da li ste prijavili svoja muzička djela?

Da biste dobili odgovarajuću izvođačku naknadu potrebno je da prijavite Vaša muzička djela putem obrasca za Prijavu muzičkog djela koji možete pronaći na našoj web stranici ili preuzeti u našoj kolektivnoj organizaciji.

Kome pripada prikupljena naknada za prava izvođača muzičkih djela?

Naknada za prava izvođača muzičkih djela, koju prikupi kolektivna organizacija AIS sa zadatkom i ciljem ostvarivanja kolektivne zaštite prava izvođača u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava Bosne i Hercegovine, po odbitku stvarnih troškova naplate, raspodjeljuje se izvođačima čija se muzička djela koriste na području Bosne i Hercegovine.

AIS štiti i prava svih stranih muzičkih izvođača u Bosni i Hercegovini po osnovu recipročnih ugovora sa srodnim inistranim organizacijama za kolektivnu zaštitu izvođačkih prava, kao i temeljem stvarne uzajamnosti te u okviru međunarodnih ugovora i konvencija koje je prihvatila i ratificirala Bosna i Hercegovina.

AIS je pridružena članica SCAPR-a (Societies` Council for the Collective Management of Performers` Rights).

Zaštitite svoja izvođačka prava putem kolektivne organizacije AIS.

AKTUELNOSTI

 

Asocijacija izvođača i svirača

Jošanička bb (14),
71320 Vogošća, BiH
T: +387 33 425 400
+387 33 425 401
E: ais@aisbih.org

PODRUŽNICA:
Jahorinska 26, 71420 Pale, BiH
T: +387 57 316 557

 

Log in