NAJČEŠĆA PITANJA

Najčešća pitanja

 1. Šta predstavlja pojam izvođač?
 2. Šta su izvođačka prava?
 3. Kako popunjavam Obrazac za prijavu djela / izvedbe?
 4. Šta je Ugovor o izvođenju?
 5. Kako se zaštititi u slučaju povrede autorskog prava?

Šta predstavlja pojam izvođač?

Izvođačima se smatraju: glumci, pjevači, muzičari, plesači i druga lica koja glumom, pjevanjem, sviranjem, pokretima, recitiranjem ili interpretiranjem na drugi način izvode autorska ili folklorna djela, režiseri pozorišnih predstava, dirigenti orkestra, vođe pjevačkih zborova, te varijetetski i cirkusni umjetnici.

Šta su izvođačka prava?

Postoje moralna i imovinska prava izvođača.

Moralna prava izvođača:

Moralna prava izvođača ograničena su na pravo priznanja (naznaku imena izvođača), odnosno pravo da odluči da li će njegovo ime ili druga oznaka identiteta biti naznačeni pri korištenju njegovog izvođenja. Izvođač ima pravo da se suprotstavi svakom mijenjanju ili upotrebi njegovog izvođenja ako bi se time vrijeđali njegova čast i ugled.

Imovinska prava ivođača:

Imovinska prava izvođača obuhvataju pravo snimanja njihovog živog izvođenja, pravo direktnog ili indirektnog reproduciranja snimka njihovog izvođenja na bilo koji način i u bilo kojem obliku, prenošenja javnosti njihovog živog izvođenja, radiodifuznog emitiranja njihovog živog izvođenja (osim reemitiranja) od organizacije ili uz dozvolu organizacije koja vrši emitiranje, pravo činjenja dostupnim javnosti snimaka njihovog izvođenja, distribuiranja primjeraka snimka njihovog izvođenja i davanja u zakup primjeraka snimka njihovog izvođenja.

Naknada:

Polazeći od činjenice da se i izvođačima nanosi šteta zbog današnjeg ogromnog reproduciranja za privatnu upotrebu, koje umanjuje prodaju komercijalnih snimaka (fonograma i videograma), zakon priznaje i izvođačima pravo na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu i pravo na naknadu za javno saopćavanje i davanje u zakup snimka izvođenja.

Kako popunjavam Obrazac za prijavu djela / izvedbe?

Svaki izvođač prijavljuje muzičko djelo u svoje ime kako bi se ispravno obračunali i isplatili izvođački tantijemi. Na jednom obrascu prijavljujete samo jedno (1) muzičko djelo i dostavljate u jednom (1) primjerku.

Obrazac za prijavu izvođačkog djela, potrebno je da popunite u skladu sa UPUTSTVOM.

Šta je Ugovor o izvođenju?

Ovim ugovorom autor prenosi korisniku pravo javnog recitiranja, javnog izvođenja ili javnog scenskog prikazivanja svog djela, a korisnik se obavezuje da će djelo na ugovoreni način koristiti i za to platiti autoru naknadu.

Obaveze korisnika

Korisnik je dužan omogućiti autoru pristup izvođenju djela, ostvariti tehničke uvjete za izvođenje koji osiguravaju poštivanje autorskih moralnih prava, te autoru ili njegovom predstavniku dostaviti program, druge publikacije i javne kritike izvođenja ako se ugovorom drugačije ne odredi.

Raskid ugovora

Autor može raskinuti ugovor o izvođenju i tražiti naknadu štete a, uz to, može i zadržati naknadu ili tražiti isplatu ugovorene naknade ako korisnik ne izvede djelo u ugovorenom roku.

Kako se zaštititi u slučaju povrede autorskog prava?

U slučaju povrede autorskog prava nosilac autorskog ili srodnog prava može podnijeti tužbu nadležnom sudu za ostvarivanje svojih prava. Osim zaštite imovinskih prava, nosioci autorskog prava mogu tužbom tražiti i naknadu štete od njihovog povredioca, prema općim pravilima o naknadi štete. Jednaku zaštitu mogu tražiti i lica kojima prijeti stvarna opasnost da će njihova prava iz zakona biti povrijeđena.

Nosilac prava može tužbom kod nadležnog suda zahtijevati:

 • utvrđenje učinjene povrede,
 • zabranu daljnjeg vršenja učinjene povrede i budućih sličnih povreda prestankom ili uzdržavanjem od radnji koje to pravo vrijeđaju,
 • uklanjanje stanja nastalog povredom prava, o povlačenje predmeta povrede iz privrednih tokova uz uvažavanje interesa trećih savjesnih lica,
 • potpuno uklanjanje predmeta povrede iz privrednih tokova,
 • uništenje predmeta povrede,
 • uništenje sredstava koja su isključivo ili u pretežnoj mjeri namijenjena ili se upotrebljavaju za činjenje povreda i koja su vlasništvo povredilaca,
 • prepuštanje predmeta povrede nosiocu prava uz plaćanje troškova proizvodnje,
 • objavljivanje presude.

Naknada štete

Tužba za naknadu štete može se podići za sve povrede prava iz zakona prema općim pravilima o naknadi štete i odgovornosti za štetu.

 

Asocijacija izvođača i svirača

Jošanička bb (14),
71320 Vogošća, BiH
T: +387 33 425 400
+387 33 425 401
E: ais@aisbih.org

PODRUŽNICA:
Jahorinska 26, 71420 Pale, BiH
T: +387 57 316 557

 

Log in