Kako postati član AIS-a?

Poštovani IZVOĐAČI da biste postali član AIS-a i zaštitili svoje izvođačke radove, potrebno je da ispunite:

  • Ugovor o isključivom ustupanju muzičkih izvođačkih prava,
  • Pristupnicu,
  • Obrazac prijave izvođačkih djela.

Navedene dokumente potrebno je popuniti i potpisati te dostaviti AIS-u na ovjeru, lično ili poštom na adresu:

Jošanička broj 14, Vogošća 71320 ili
Jahorinska broj 26, Pale 71420;

UGOVOR O ISKLJUČIVOM USTUPANJU MUZIČKIH IZVOĐAČKIH PRAVA (LAT. - ĆIR.)

Potpisivanjem ovog dokumenta ovlašćujete kolektivnu organizaciju AIS da Vas predstavlja i zastupa u kolektivnom ostvarivanju izvođačkih muzičkih prava na muzičkim dijelima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Ugovor trebate popuniti u tri (3) identična primjerka i dostaviti našoj kolektivnoj organizaciji. Nakon ovjere od strane naših službenika jedan (1) primjerak zadržavate Vi, drugi (2) ostaje u AIS-ovoj arhivi a treći (3) se dostavlja Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, kako bi se izbjegla mogućnost bilo kakve malverzacije podataka. Ovaj ugovor se zaključuje na vremenski period od 5 (pet) godina,a poslije isteka trajanja, ugovor se može neograničeno produžavati za iste periode, s tim da svaka ugovorna strana može otkazati ugovor, u cjelini ili djelimično, pismenim putem.

PRISTUPNICA (LAT. - ĆIR.)

Ovo je obrazac koji je potrebno popuniti kako biste postali član kolektivne organizacije AIS. Popunjavanjem pristupnice, dostavljate sve neophodne podatke za dalje djelovanje u okviru Udruženja. Obrazac se popunjava i dostavlja u tri (3) primjerka.

OBRAZAC PRIJAVE IZVOĐAČKOG DJELA (LAT. - ĆIR.)

Ovo je obrazac putem kojeg prijavljujete svako muzičko djelo na kojem ste učestvovali kao muzički izvođač. Naša preporuka je da prijavite muzičko djelo odmah po nastanku, odnosno objavi muzičkog djela kako bi ona automatski ušla u sistem kolektivnog ostvarivanja izvođačkog prava muzičkih dijela. Svaki izvođač prijavljuje muzičko djelo u svoje ime kako bi se ispravno obračunali i isplatili izvođački tantijemi.

Na jednom obrascu prijavljujete samo jedno (1) muzičko djelo i dostavljate u jednom (1) primjerku.


 

 Ime i prezime izvođača koji prijavljuje djelo  Unosite Vaše ime i prezime
 Naziv glavnog izvođača / sastava / orkestra  Unosite naziv izvođača, sastava ili orkestra pod čijim imenom je objavljeno djelo
 Naziv djela  Unosite tačan naziv Vašeg muzičkog djela koje prijavljujete
 Trajanje djela  Unosite trajanje djela u formatu minta:sekunda (04:05)
 Godina izvedbe  Unosite godinu kada je objavljeno Vaše muzičko djelo
 Izvođači koji učestvuju na djelu  Unosite Vaše ime i prezime
 Vid učešća na djelu   Unosite solist, dirigent, član grupe, prateći izvođač, prateći izođač - multiinstrumentalist,
članovi velikog orkestra, članovi hora ili komornih orkestara,
članovi kulturno-umjetničkih društava.

SOLIST je umjetnik izvođač koji svoje izvedbe izvodi samostalno, bez pratnje ili uz pratnju, i čije je ime ili pseudonim naznačeno uz fiksiranu izvedbu.

DIRIGENT je umjetnik izvođač koji vidljivim gestama upravlja orkestrom, horom ili sastavom od namanje 12 članova prilikom izvođenja muzičkog djela.

ČLANOVI GRUPE dio su skupine-grupe izvođača muzičkih djela, koji zajedno izvode svoje izvedbe pod nazivom koje je naznačeno uz fiksiranu izvedbu. Pod grupom se smatra više od 3 izvođača muzičkih djela navedena uz naziv snimke ili u izvještajima radija i televizija.

PRATEĆI IZVOĐAČ je izvođač muzičkih djela koji instrumentalno ili vokalno učestvuje u fiksiranju izvedbe solista ili grupe, a sam nije solist niti član te grupe. Muzički izvođači koji učestvuju govorom u izvođenju muzičkog djela (naratori, recitatori i sl.) smatraju se pratećim izvođačima. Pratećim izvođačem se smatra i dirigent sastava do 12 izvođača muzičkih djela.

PRATEĆI IZVOĐAČ - MULTIINTRUMENTALIST je izvođač muzičkih djela koji instrumentalno učestvuje u fiksiranju izvedbe solista ili grupe svirajući dva ili više instrumenata iz raznorodnih kategorija, a sam nije solist niti član te grupe. Kategorije instrumenata su: klavijature i/ili programiranje, gudački instrumenti, duvački instrumenti, žičani instrumenti, bubnjevi/udaraljke.

ČLANOVI VELIKOG ORKESTRA dio su instrumentalnog muzičkog koji se sastoji od namanje 40 izvođača muzičkih djela koji zajedno izvode svoje izvedbe pod nazivom koje je naznačeno uz fiksiranu izvedbu.

ČLANOVI HORA ILI KOMORNIH ORKESTARA dio su grupe izvođača muzičkih djela koji zajedno vokalno izvode svoje izvedbe pod nazivom koje je naznačeno uz fiksiranu izvedbu.

KOMORNI ORKESTAR je instrumentalni muzički ansambl koji se sastoji od najviše 39 muzičkih izvođača koji zajedno izvode svoje izvedbe pod nazivom koje je naznačeno uz fiksiranu izvedbu.

ČLANOVI KULTURNO-UMJETNIČKIH DRUŠTAVA dio su grupe izvođača muzičkih djela koji zajedno izvode tradicionalnu folklornu bh.muziku.

ČLANOVI DJEČIJIH HOROVA dio su grupe izvođača muzičkih djela– djevojčica i dječaka, koji zajedno vokalno, uz instrumentalnu pratnju ili bez, izvode svoje izvedbe pod nazivom koje je naznačeno uz fiksiranu izvedbu.

 

ČLANSTVO U AIS-u JE BESPLATNO!

ZAŠTITITE SVOJA IZVOĐAČKA PRAVA.

 

Asocijacija izvođača i svirača

Jošanička bb (14),
71320 Vogošća, BiH
T: +387 33 425 400
+387 33 425 401
E: ais@aisbih.org

PODRUŽNICA:
Jahorinska 26, 71420 Pale, BiH
T: +387 57 316 557

 

Log in