KAKO POSTATI ČLAN

Kako postati član AIS-a?

Poštovani IZVOĐAČI da biste postali član AIS-a i zaštitili svoje izvođačke radove, potrebno je da ispunite podatke u sljedećim dokumentima:

  • Ugovor o isključivom ustupanju muzičkih izvođačkih prava,
  • Pristupnicu,
  • Obrazac prijave izvođačkih djela uz materijalne dokaze za prijavljena muzička djela,
  • Izjavu o zaštiti ličnih podataka,
  • Izjava o predstavljanju izvođača,
  • Potvrda iz banke o posjedovanju transakcijskog računa.

Navedene popunjene i potpisane dokumente potrebno je dostaviti AIS-u na ovjeru, lično ili poštom na adresu:

Jošanička broj 14, Vogošća 71320 ili
Jahorinska broj 26, Pale 71420;

UGOVOR O ISKLJUČIVOM USTUPANJU MUZIČKIH IZVOĐAČKIH PRAVA (LAT. - ĆIR.)

Potpisivanjem ovog dokumenta ovlašćujete kolektivnu organizaciju AIS da Vas predstavlja i zastupa u kolektivnom ostvarivanju izvođačkih muzičkih prava na muzičkim dijelima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Ugovor trebate popuniti u tri (3) identična primjerka i dostaviti našoj kolektivnoj organizaciji. Nakon ovjere od strane naših službenika jedan (1) primjerak zadržavate Vi, drugi (2) ostaje u AIS-ovoj arhivi a treći (3) se dostavlja Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, kako bi se izbjegla mogućnost bilo kakve malverzacije podataka. Ovaj ugovor se zaključuje na vremenski period od 5 (pet) godina,a poslije isteka trajanja, ugovor se može neograničeno produžavati za iste periode, s tim da svaka ugovorna strana može otkazati ugovor, u cjelini ili djelimično, pismenim putem.

Ukoliko izvođač muzičkog djela, u trenutku zaključenja ugovora već ima zaključen ugovor sa drugom srodnom inostranom kolektivnom organizacijom za istu teritoriju, dužan je dostaviti Stručnoj službi Udruženja ispisnicu iz srodne kolektivne organizacije, za teritorij Bosne i Hercegovine, kako bi Udruženje štitilo njegova prava na teritoriji Bosni i Hercegovini.

PRISTUPNICA (LAT. - ĆIR.)

Ovo je obrazac koji je potrebno popuniti kako biste postali član kolektivne organizacije AIS. Popunjavanjem pristupnice, dostavljate sve neophodne podatke za dalje djelovanje u okviru Udruženja. Obrazac se popunjava i dostavlja u tri (3) primjerka.

OBRAZAC PRIJAVE IZVOĐAČKOG DJELA (LAT. - ĆIR.)

Ovo je obrazac putem kojeg prijavljujete svako muzičko djelo na kojem ste učestvovali kao muzički izvođač. Naša preporuka je da prijavite muzičko djelo odmah po nastanku, odnosno objavi muzičkog djela kako bi ona automatski ušla u sistem kolektivnog ostvarivanja izvođačkog prava muzičkih dijela. Svaki izvođač prijavljuje muzičko djelo u svoje ime kako bi se ispravno obračunali i isplatili izvođački tantijemi. Na jednom obrascu prijavljujete samo jedno (1) muzičko djelo i dostavljate u jednom (1) primjerku.

Molimo Vas da obrazac za prijavu izvođačkog djela, popunite u skladu sa UPUTSTVOM

Također je potrebno da dostavite materijalne dokaze za prijavljena muzička djela koja ste popunili na pomenutom obrascu, u skladu sa Pravilnikom o prijavi muzičkih djela (kompakt CD na uvid, kopija omota CD-a ili sliku originalnog omota putem elektronske pošte ili screenshot objavljenog djela na youtubu ili drugom internet servisu na kojem izvođač učestvuje, kao i druge moguće dokaze učešća na djelu, kako bi Stručna služba Udruženja, mogla izvršiti uvid u prijavljeni repertoar djela.

IZJAVA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA (LAT. - ĆIR.)

Ovom izjavom dajete saglasnost kolektivnoj organizaciji AIS da može obrađivati Vaše lične podatke isključivo u svrhu obrade Vaših podataka i utvrđivanja obračuna naknade za raspodjelu, kao i razmjene podataka između AIS-a i druge kolektivne organizacije sa kojima se sklopi recipročni ugovor u skladu sa članom 18. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

IZJAVA O PREDSTAVLJANJU IZVOĐAČA (LAT. - ĆIR.)

Izjava o predstavljanju izvođača tiče se Vašeg opredeljenja, odnosno za koju teritoriju ovlašćujete kolektivnu organizaciju AIS da štiti Vaša izvođačka muzička prava.

POTVRDA IZ BANKE O TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Dostava pomenutog dokumenta je jako bitna zbog Vaše sigurnosti jer je to jedini dokaz da je transakcijski račun na koji se mogu uplatiti tantijemi, ispravan.


 

ČLANSTVO U AIS-u JE BESPLATNO!

ZAŠTITITE SVOJA IZVOĐAČKA PRAVA.

 

Asocijacija izvođača i svirača

Jošanička bb (14),
71320 Vogošća, BiH
T: +387 33 425 400
+387 33 425 401
E: ais@aisbih.org

PODRUŽNICA:
Jahorinska 26, 71420 Pale, BiH
T: +387 57 316 557

 

Log in