Association of Performers and Musicians, Jošanička bb (14), 71320 Vogošća, BiH, T: +387 33 425 400, +387 33 425 401, E: ais@aisbih.org

Association of Performers and Musicians

Association of Performers and Musicians

je dobrovoljno, neprofitno i nevladino udruženje umjetnika izvođača sa zadatkom i ciljem ostvarivanja kolektivne zaštite prava umjetnika izvođača u skladu sa odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava Bosne i Hercegovine.

Asocijacija je osnovana početkom 2014. godine u Istočnom Sarajevu.

Read more..

NEWS

 

Asocijacija izvođača i svirača

Jošanička bb (14),
71320 Vogošća, BiH
T: +387 33 425 400
+387 33 425 401
E: ais@aisbih.org

PODRUŽNICA:
Jahorinska 26, 71420 Pale, BiH
T: +387 57 316 557

 

Log in